Wokół tajemnicy

Kolejny, 167. uroczysty wieczór u franciszkanów

   Wieczór, rozpoczęty Mszą św., przygotowało Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90. Po Eucharystii prelekcję wygłosił ordynariusz legnicki.Niewielka kaplica franciszkanów przy ul. Rataja w Legnicy z trudem pomieściła tych wszystkich, którzy w czwartek, 11 stycznia, przybyli na cykliczne spotkanie zorganizowane przez Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90. Tradycyjnie wieczór rozpoczęła Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył ordynariusz legnicki, przybyły do franciszkanów niemal wprost z rzymskich obrad Kapituły św. Sylwestra. – Przeżywałem więc na odległość to, co działo się w Polsce przez kilka ostatnich dni – powiedział biskup Stefan Cichy, nawiązując do niedawnych wydarzeń w archidiecezji warszawskiej, żałując jednocześnie, że współczesne media zdominowane są przez złe wiadomości, przy jednoczesnym ogromnym zapotrzebowaniu na dobre informacje.
   Jednak nie mediom, ani nie echom wydarzeń w archidiecezji warszawskiej poświęcony był wykład księdza biskupa. Wybór tematyki uzasadnił we wprowadzeniu do wykładu mecenas Stanisław Andrzej Potycz. – Wszyscy wiemy, że biskup legnicki jest znanym szeroko autorytetem w dziedzinie liturgii, jej wykładowcą na wielu uczelniach oraz przewodniczącym Komisji Kultu Bożego, Dyscypliny i Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski. Dlatego na przewodni motyw dzisiejszej prelekcji wybraliśmy temat „Przewodnik po Mszy św., czyli Tajemnica krok po kroku” – wyjaśniał mecenas Potycz. I rzeczywiście, legnicki ordynariusz czuł się w tym temacie bardzo swobodnie, wyjaśniając zebranym wciąż dla niektórych kręte i zawiłe liturgiczne meandry Mszy św. W wykładzie znalazło się m. in. miejsce na objaśnienie, skąd wzięła się – powszechna dzisiaj – nazwa „Msza święta”.
   Spotkanie zakończyło wspólne dzielenie się opłatkiem.

[image]


   Przewodniczący Kapituły Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90,
Stanisław Andrzej Potycz, sam zaproponował biskupowi temat jego czwartkowej prelekcji


■ Roman Tomczak - GOŚĆ NIEDZIELNY nr3(69) z 21.01.2007 r.

(c) 2006-2018 http://www.dlp90.pl