Srebny jubileusz Duszpasterstwa

   Okolicznościowa modlitwa dziękczynna i konferencja naukowa, towarzyszyła obchodom 25- lecia Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90 w Legnicy.
   Msza św. dziękczynna została odprawiona 16 kwietnia w legnickim klasztorze Zakonu Braci Mniejszych, w którym skupia się działalność duszpasterstwa. Natomiast konferencja pt. „Aby rozjaśnić serca – w 25. rocznicę DLP ’90” odbyła się 18 kwietnia w legnickim Wyższym Seminarium Duchownym.
   – Przed 25 laty grupa osób wywodząca się ze środowiska ówczesnego Duszpasterstwa Ludzi Pracy, działającego przy parafii pw. Trójcy Świętej w Legnicy, uznała, że należy bardziej zdecydowanie skupić się na tym wycinku działania duszpasterstwa, który dotyczy doskonalenia duchowego i działalności formacyjnej – mówił podczas konferencji jeden z założycieli a obecnie przewodniczący Kapituly DLP ’90 mec. Andrzej Potycz. – Dlatego 9 kwietnia 1990 r. powstało w Legnicy drugie Duszpasterstwo Ludzi Pracy, które dla odróżnienia od już istniejącego przybrało nazwę Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90. Czas powstania nie był przypadkowy. Jest to data rocznicy bitwy pod Legnicą 9 kwietnia 1241 r., w której zginął w obronie chrześcijańskiej Europy syn św. Jadwigi i księcia Henryka Brodatego – książę Henryk Pobożny – dodał.
   Podczas jubileuszowej konferencji wykłady wygłosili: biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski – „Prawo naturalne i stanowione”, prof. dr hab. Franciszek Antoni Marek (były rektor Uniwersytetu Opolskiego) – "Henryk Pobożny i księżna Anna Śląska na tle swoich czasów"; Marek Jurek (europoseł, były marszałek Sejmu RP, prezes Prawicy Rzeczypospolitej) – „Polska i przyszłość cywilizacji chrześcijańskiej w Europie" oraz dr hab. Kazimierz Michał Ujazdowski (europoseł, były minister kultury i dziedzictwa narodowego) – „Jana Pawła II lekcja o Polsce i Europie”.
   Konferencja, była okazją do podsumowań i podziękowań złożonych przez obecnego przewodniczącego DLP ’90 mec. Andrzeja Potycza.
   W ciągu 25 lat w DLP ’90 odbyły się 274 odczyty. 140 z nich były prowadzonych przez przedstawicieli duchowieństwa, a 134 przez osoby świeckie. W spotkaniach wzięło udział łącznie 113 wykładowców (41 duchownych i 72 świeckich), a wysłuchało ich ok. 10 tys. uczestników. Zazwyczaj wykłady odbywają się w ustalonym dniu każdego miesiąca i poprzedzone są Mszą św. Przybywający do Legnicy wykładowcy z inicjatywy duszpasterstwa często też goszczą w okolicznych szkołach i uczelniach na spotkaniach z młodzieżą.
   Nie tylko modlitwa i samokształcenie towarzyszą działalności duszpasterstwa, ale także starania o wyniesienie na ołtarze księcia Henryka Pobożnego i jego małżonki Anny. Kolejni biskupi diecezjalni wspomagali je, a obecny biskup legnicki 19 marca wydał dekret powołujący zespół diecezjalny ds. przygotowania procesu beatyfikacyjnego księcia Henryka II Pobożnego, a z dniem 9 kwietnia powołał do życia Stowarzyszenie Sióstr i Braci Henryka II Pobożnego i Anny Śląskiej.
   DLP ’90 angażowało się także w zaproszenie papieża Jana Pawła II do Legnicy, a także w różne lokalne inicjatywy społeczne i patriotyczne. Jest także inicjatorem i wydawcą kilku publikacji. Warto też dodać, że kilka osób z tego środowiska to senatorzy.
   – Chcemy kontynuować naszą działalność, a zachętą do tego jest okazywana nam wielka życzliwość i zainteresowanie osób świeckich i duchownych – podkreśla mec. Andrzej Potycz.

■ ks. Piotr Nowosielski, „Niedziela” (edycja legnicka) nr 17 z 26.04.2015 r.

Zapis konferencji dostępny jest na stronach Radia Plus www.legnica.fm

(c) 2006-2018 http://www.dlp90.pl