Nie tylko wiedza

[image]– Miejscem, gdzie powinno dokonywać się takie wychowanie, są szkoły katolickie, których w Polsce przybywa – powiedział bp Marek Mendyk.

   Tematem jego wystąpienia było „Wychowanie katolickie dzisiaj. Zagrożenia współczesnego wychowania”. Biskup przypomniał, że obecnie jest w Polsce 608 takich szkół, w tym 8 w diecezji legnickiej. - Trzeba pamiętać, że wychowanie katolickie koncentruje się na osobie ludzkiej, promuje godność, poczucie własnej wartości, pełny rozwój każdej osoby stworzonej na obraz i podobieństwo Boga, przez Boga umiłowanej w sposób wyjątkowy – powiedział gość DLP '90.

   Dodał, że obecnie jest w Polsce dobry klimat dla powstawania szkół katolickich. Biskup pomocniczy odniósł się m.in. do zagrożeń, jakie w kontekście wychowania płyną z mediów. Zwrócił uwagę na wzrastające zagrożenie uzależnieniami dzieci i młodzieży. Sporo miejsca poświęcił analizie pojęcia „wychowanie”, które w różnych epokach i w różnych kontekstach historycznych zmieniało swoje znaczenie. Sam przyznał, że najbliższe są mu definicje opracowane przez Benedykta XVI oraz ks. prof. Józefa Majkę z wrocławskiego Papieskiego Wydziału Teologicznego. Przypomniał, że w przyszłym roku Konferencja Episkopatu Polski będzie organizowała VI Tydzień Wychowania Katolickiego.

■ Roman Tomczak – Gość Legnicki, nr 1/2016 z 3.01.2016.

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl