Poeta o polityce

[image]    Jako prelegent w 213. Spotkaniu Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90 wziął udział Stanisław Srokowski. Było to jego drugie wystąpienie przed tym audytorium. Poprzednie dotyczyło tematu ludobójstwa Polaków na Wołyniu i Podolu przez ukraińskie bandy UPA, zaś najnowsze – prawdy w polityce. Srokowski jest poetą, dramaturgiem, pisarzem oraz byłym wykładowcą uniwersyteckim. Od lat bardzo mocno związany z NSZZ „Solidarność”. Przez lata był redaktorem naczelnym kilku pism. Dwie jego najnowsze książki są poświęcone tematyce trudnych relacji w przedwojennej polsko-ukraińskiej wsi na Kresach Wschodnich. Przed prelekcją niecodzienne podziękowania otrzymał Adam Maksymowicz. Od wielu lat uczestniczy on w spotkaniach DLP ‘90 i z każdego spotkania pisze relacje do gazet katolickich. Kolejne spotkanie w klasztorze oo. franciszkanów przy ul. Rataja odbędzie się 18 listopada (czwartek, godz. 18.00). Wykład wygłosi Józef Tomasz Juros – lekarz chirurg, prezes Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi. Tematem prelekcji będą „Mosty z Pruskiej Królewskiej Huty Małapanew w Ozimku”.

■ mio - Gość Niedzielny nr 43/265 z dnia 31.10.2010 r.

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl