Życiorys śp. ks. infułata prof. dr. hab. Władysława Bochnaka

   Protonotariusz Apostolski, profesor nauk teologicznych, doktor habilitowany nauk teologicznych (z zakresu historii Kościoła) Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, doktor nauk teologicznych Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, magister teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; wykładowca historii Kościoła; od 1971 do 1988 wychowawca alumnów Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu; w l. 1983 - 1988 Dyrektor Dzieł Charytatywnych Archidiecezji Wrocławskiej; Wikariusz Generalny dwóch kolejnych Biskupów Legnickich; emerytowany proboszcz Katedry Legnickiej i Prepozyt Legnickiej Kapituły Katedralnej; kapelan Policji, Wojska Polskiego i Straży Pożarnej; honorowy Obywatel miasta Legnicy. Kapelan Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90 w Legnicy (1990-2014).

[image]
Podczas wykładu w DLP '90 - 13.01.2011 r.

   Urodził się 11.08.1934, w Groniu, na Podhalu; Po zdaniu egzaminu dojrzałości w maju 1955 r., wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Święcenia prezbiteratu przyjął 14.08.1960 w Archikatedrze Wrocławskiej.

   Praca duszpasterska: 1960 – 1963 – wikariusz parafii Milicz; 1963 – wikariusz parafii Świętej Trójcy w Legnicy; 1963 – 1965 – wikariusz parafii Chojnów; 1965 – ponownie wikariusz parafii Świętej Trójcy w Legnicy; 1968 – 1971 – proboszcz parafii p.w. Św. Piotra i Pawła w Bogatyni.

   Od 1988 r. podjął misję przygotowania Legnicy do roli stolicy przyszłej Diecezji Legnickiej. Od samego początku z wielkim oddaniem wspierał posługę pasterską pierwszego Biskupa Legnickiego Tadeusza Rybaka, a następnie ofiarnie wspierał posługiwanie drugiego Biskupa Legnickiego Stefana Cichego.

   Jako pierwszy proboszcz Katedry, przygotował świątynię p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy do tej szczególnej roli, a potem ofiarnie dbał o jej stan i piękno, przeprowadzając liczne remonty i inwestycje. Szczególną radością Księdza Infułata była wizyta w Katedrze Papieża Jana Pawła II, podczas Jego wizyty apostolskiej w Legnicy, w której przygotowanie miał swój szczególny udział.

[image]

   Po osiągnięciu wieku emerytalnego i złożeniu rezygnacji z pełnionych funkcji, przeszedł na emeryturę. Naznaczony krzyżem cierpienia w ostatnich miesiącach, odszedł do Domu Ojca dnia 1 listopada 2014 r. opatrzony świętymi sakramentami, w dzień Wszystkich Świętych a równocześnie w pierwszą sobotę miesiąca, związaną z fatimskimi objawieniami, które gorąco propagował.

   Autor wielu książek i publikacji, w tym poświęconych księciu Henrykowi II Pobożnemu i jego małżonce księżnej Annie Śląskiej. Przewodniczący, powołanego przez Biskupa Legnickiego w 2011 roku, Zespołu Historycznego do zbadania i rozpoznania męczeńskiej śmierci księcia Henryka Pobożnego oraz heroiczności cnót jego czcigodnej małżonki księżnej Anny, jak również otaczającego ich kultu.

■ opracował: SAP

(c) 2006-2018 http://www.dlp90.pl